331-999-0071

Migrant Hybrid Warfare vid södra gränser

Mexikanska kartellers manipulation av migrantströmmar framstår som en avgörande utmaning för nationell säkerhet och mänskliga rättigheter, och sammanflätar kriminellt företagande med geopolitiska stridigheter. Kortet utforskar den operativa dynamiken och de strategiska implikationerna av stora karteller, inklusive Sinaloa-kartellen, Jalisco New Generation Cartel (CJNG), Gulf Cartel och Los Zetas, med fokus på deras exploatering av gränssårbarheter och engagemang i hybrid krigföringstaktik. Genom kontroll av smugglingsvägar tjänar dessa enheter på att handla droger, vapen och människor samtidigt som de använder migranter för att undergräva amerikanska gränssäkerhetsåtgärder och rättsliga ramar. Kartellerna använder tekniker som påminner om upprorsgrupper och etablerar skuggstyre för att destabilisera regioner för ytterligare ekonomisk vinning. Vår omfattande granskning understryker behovet av strategier som tar itu med de dubbla frågorna om smuggling och exploatering av migration.

Läs korten

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!