331-999-0071

Analytisk skrivning, rapportering, underlag och spridning

Treadstone 71 Analytisk skrivning, rapportering och spridning Kursen täcker 2 dagars intensiv skrivträning, övningar, peer reviews, briefings och recensioner, rapporttyper och spridningstekniker. Vi följer intelligensgemenskapen och beprövade akademiska metoder som validerats och verifierats genom år av utförande.

Analytisk skrivning, rapporter och underlag

Beskrivning               Vanliga grammatikbrott
Heuristik och den otroliga biten               W-frågorna
Tala och skriva, nyheter och kunskap               Låt bli!
Skrivscheman och kognitiv överbelastning               Att förlora din läsare
Kreativitet och den konceptuella fronten               Rensa kopplingar
Analytisk skrivning               Analytisk koherens
              Referensmaterial               Citat och bibliografi
              Principer för analytisk skrivning               Konfigurera Microsoft Word
              Grunderna för att skriva Rapportering
                           KORTHET               Kategorier av färdig intelligens
                           Trovärdighet               Detaljerade rapporter
                           meddelandehantering               Rådgivande rapporter
                           Aktiv röst               Situationsrapporter
                           Ord och formulering               Känsliga informationsrapporter
                           Mening               Uppskattningsrapporter
                           Paragrafgranskning               Prognostisera
                           Förtroende formulering               STEMPLES Plus
                           Sannolikhetsformulering               E-post
              Standardformatering               Uppföljning
                           BLUF och MÅL FLASH-företräde
              Adressering av fokusfrågor Redigeringsprocess
              Att känna din intressent               Utkast
                           Intressentchecklista               Granskningsprocess
                           Relevans och anpassning till intelligenskraven                            Granska cykler
              Viktiga frågor för att organisera din produkt               Peer Review-rubrik
              Komma igång checklista                            Informationens kvalitet
              Den analytiska linjen i mars                            Källor
              Förbereder ditt skrivande                            Bevis och exempel
              Regler för effektivt skrivande                            Sequencing
              Inblandning                            Röst
              En skrivmall                            Analys
              Koncept disposition Kalsonger
              Analytisk skrivprocess               Beskrivning
                           Flöde och innehåll               The Body of the Brief
                           Analytiska inkonsekvenser               Slutsats
                           Tvetydiga villkor               Motståndare Kort
                           jämförelser               Aktuell underrättelse kort
                           Grafiken               Operativ underrättelse kort
                           Rad av händelser               Kort händelse
                           Bullets               Intelligensuppskattning
                           Styrka för stödjande information               Executive Brief
                           Ditt mål               Intressent kort
                           Liten till stor genomgångar
                           Lära Presentationsmetoder
Återkopplingsslinga

Studenterna får fokuserad träning med praktisk övning med hjälp av mallar och övningar som gör att studenten är redo att skriva för intelligensanalys. Det finns en rytm och ett flöde till analytisk skrivning. Vi hjälper dig att skapa flödet under lektionen och ger dig det självförtroende som krävs för att skapa analytiska produkter samtidigt som du levererar tydliga, koncisa och effektiva genomgångar.

Kursen pågår över två dagar och innehåller 2 CPE. 

Föreläsning, praktisk, lärlingsutbildning, i övningar, studentpresentationer, analysprodukter, mallar, kursmaterial - 24 CPE. Denna kurs följer International Association for Intelligence Education Standards for Intelligence Analyst Initial Training samtidigt som man lägger till akademisk undervisning i kombination med praktiska och pragmatiska lektioner och praktisk arbete med att utveckla de metoder och kunskaper som krävs för att skriva på IC-analytiskt sätt.

Kontakta Treadstone 71 idag för alla dina Cyber ​​Intelligence-behov.

KONTAKTA OSS I DAG