331-999-0071

Narkotikakarteller, milis och kriminella nätverk

Kortet med titeln "Drug Cartellers, Militias and Criminal Networks in Modern Hybrid Warfare Operations", designad för specialister med erfarenhet av specialoperationer i länder med heta klimat, fördjupar sig i det intrikata förhållandet mellan organiserad brottslighet och modern hybridkrigföring, särskilt i latin och syd. Amerika. Denna region, känd för sitt komplexa sociopolitiska landskap och historia av interna konflikter, ger en bördig grund för att studera skärningspunkten mellan kriminella nätverk och konflikter på statlig nivå.

Organiserad brottslighet i Latin- och Sydamerika, främst drogkarteller och miliser, har utvecklats bortom traditionella kriminella aktiviteter. Dessa enheter använder nu hybrid krigföringstaktik, blandar konventionell, oregelbunden och cyberkrigföring för att påverka politiska, sociala och ekonomiska strukturer. Denna utveckling har förvandlat dem till betydande icke-statliga aktörer i regionala konflikter.

Organiserade brottsliga enheter, särskilt drogkarteller och miliser i Latin- och Sydamerika, har genomgått en betydande utveckling i sin operativa taktik och inflytande. Denna expansion och utveckling har skett under de senaste decennierna, främst i länder som Mexiko, Colombia, Brasilien och Centralamerika.

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!