331-999-0071

Det ryska besöket på iranska drönartillverkningsanläggningar

Det strategiska partnerskapet involverar Iran och Ryssland, med fokus på militärt och tekniskt samarbete. Samarbetet inkluderar överföring av UAV- och maritim fordonsteknologi, specifikt inom produktion av drönarkomponenter och lokalisering av Dolphin 632-båtproduktion i Ryssland. Partnerskapet innebär en samlad ansträngning för att förbättra deras militära kapacitet och tekniska oberoende, utmana internationella sanktioner och potentiellt förändra den regionala säkerhetsdynamiken. Samarbetet och tekniköverföringen sker inom Irans och Rysslands militärindustriella komplex, med specifika omnämnanden av produktionsanläggningar i Iran. Besöket av ryska specialister i Iran, som lyfte fram dessa tekniska och militära samarbeten, ägde rum från 5 november till 14 november 2022. Partnerskapet syftar till att stärka varje lands militära kapacitet inför internationella sanktioner, vilket främjar självförtroende i kritisk militär teknik och stärka deras strategiska självständighet. Samarbetet innebär att dela teknik, designdokumentation och lokalisering av produktionsinsatser, underbyggt av Irans framsteg inom drönarteknologi och den strategiska placeringen av produktionsanläggningar för operativ säkerhet.

Läs korten

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!