331-999-0071

Treadstone 71 Analys av studien: Informationsverksamhet i kriget mellan Ryssland och Ukraina

Treadstone 71 granskade nyligen uppsatsen "Information Operations in the Russia-Ukraine War – 24 January 2023" av

Dr Ahmed Daifullah Algarni, vice ordförande för International Institute for Iranian Studies (Rasanah)

Titeln intar en neutral ställning till kriget när kriget uppenbarligen var en rysk invasion av en suverän nation. Titeln sätter scenen för resten av tidningen.

Texten försöker skapa en heltäckande översikt över informationskrigföringstaktik och mål, främst inriktad på Rysslands agerande i samband med kriget mellan Ryssland och Ukraina. Tidningen berör olika delar av informationskrigföring, inklusive psykologiska operationer, mediamanipulation och desinformationskampanjer.

Trovärdighetsbedömning

  1. Ryskt engagemang i informationskrigföring: Textens påstående att Ryssland har varit djupt involverat i informationskrigföring i decennier, med återgång till sovjettiden, är korrekt. Ryska taktik inkluderar ofta "reflexiv kontroll", som syftar till att påverka motståndarnas beslutsprocesser.
  2. Operation Infektion: Omnämnandet av Operation "Secondary Infektion" och desinformationskampanjen under det kalla kriget kring HIV/AIDS som ett biovapen är historiskt verifierat och väldokumenterat.
  3. Pågående info-krigskampanjer: Texten hävdar att Ryssland mellan 2014 och 2018 bedrev desinformationsoperationer riktade mot västländer, särskilt Ukraina. Listan överensstämmer med rapporter från olika underrättelsetjänster och cybersäkerhetsföretag.
  4. Mål för rysk informationskrigföring: De uppräknade målen, som att dämpa den ukrainska moralen och så oenighet bland västerländska allierade, överensstämmer med bedömningar från internationella analytiker.

Läs hela analysen

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!