331-999-0071

Tillfällig chef för intelligens

Designad som ett stoppgap medan vi snabbt bygger ditt cyber- och hotinformationsprogram

Vi presenterar Treadstone 71:s tillförordnade chef för Intelligence Leadership Service: Din smidiga lösning för sömlöst cyberintelligensledarskap

Att navigera i det komplexa landskapet av cyberintelligens kräver expertis, smidighet och framförhållning. Treadstone 71:s tillförordnade chef för Intelligence Leadership-tjänst är exakt utformad för att fylla tillfälliga luckor och tillhandahåller expertledarskap när det behövs.

Här är vad som skiljer vår tjänst åt:

 1. Fördjupad bedömning och benchmarking: Vår omfattande utvärdering spänner över viktiga områden, inklusive incidentrespons, cyberbrottslighet, jaktgrupper, röd/blå/lila team, hotintelligens, ledarskapsdynamik, intressenters behov, rapportering, integration och kommunikation. Vi analyserar ditt nuvarande tillstånd för att definiera färdplanen till excellens.
 2. Anpassade och skalbara lösningar: Vi erkänner de unika behoven hos organisationer av varierande storlek och branscher, och vi anpassar vår interimistiska chef för hotunderrättelsetjänst för att passa dina specifika krav. Du får ett mycket skickligt ledarskap anpassat efter ditt sammanhang, när och varhelst det behövs.
 3. Strukturerat och erkänt tillvägagångssätt: Med hjälp av internationellt erkända informationssäkerhetsstandarder antar vi en metodisk strategi för att mäta och vårda din intelligensriktning. Vårt praktiska engagemang med intressenter, befintligt ledarskap och ny personal säkerställer en smidig övergång, vilket möjliggör ett solidt övertagande av din cyber- och hotintelligensorganisation.
 4. Förbättrad integration: Vår förmåga att kombinera denna tjänst med vår programbyggda tjänst och Cyber ​​Intelligence Capability Maturity Model skiljer oss åt. Detta integrerade tillvägagångssätt optimerar processen och påskyndar införandet, vilket gör övergången snabb och smidig.

Treadstone 71:s tillförordnade chef för underrättelsetjänsten ledarskap är inte bara en tillfällig fix utan ett strategiskt partnerskap. Vi anpassar oss efter dina mål, anpassar oss efter dina behov och hjälper till med din framgång och förvandlar snabba utmaningar till bestående prestationer. Låt oss vara bron till din framgångssaga för cyberintelligens. Med Treadstone 71 fyller du inte bara ett tomrum utan skapar framtiden.

Höjdpunkter

 • Leverera erfarna och effektiva underrättelsetjänster.
 • Övervaka det snabba skapandet av din strategi för cyber och hotinformation.
 • Stöd för taktiska och tekniska intelligensbehov under programbyggandet.
 • Leverans i rätt tid, effektiv och effektiv information till intressenter från underrättelsesprogrammet.

Upptäck smidigheten hos Treadstone 71: Tillfällig chef för underrättelsetjänstens ledarskapstjänst

Tillfälliga luckor kan skapa bestående utmaningar. Treadstone 71:s interimschef för Intelligence Leadership-tjänst är din smidiga lösning, designad för att överbrygga dessa klyftor samtidigt som vi på ett ändamålsenligt sätt bygger och förfinar ditt intelligensprogram.

Vad gör vår service exceptionell?

 1. Omfattande bedömning och benchmarking: Vi granskar din organisations cyberintelligensprogram. Från att undersöka incidentrespons och cyberbrottslighet till att utvärdera röd/blå/lila team, hotintelligens, ledarskapsdynamik, intressenters behov, rapportering, integration och kommunikation, vi lämnar ingen sten ovänd.
 2. Skräddarsydd efter dina behov: Vi inser att en storlek inte passar alla, vår interimschef för hotunderrättelsetjänst är anpassad och skalad efter din organisations storlek och bransch. Vi levererar tillfälligt men ändå mycket kompetent ledarskap precis när och där du behöver det.
 3. Strukturerat och strategiskt förhållningssätt: Genom att använda internationellt erkända informationssäkerhetsstandarder erbjuder vi ett metodiskt tillvägagångssätt för att mäta och odla din intelligensriktning. Vi samverkar sömlöst med intressenter, stödjer ledarskapsövergångar och ger ny personal möjlighet att ta över befälet över din cyber- och hotintelligensorganisation.
 4. Optimerad integration: Förbättrar värdet, vi erbjuder möjligheten att kombinera denna tjänst med vår programbyggnadstjänst och Cyber ​​Intelligence Capability Maturity Model. Detta synergistiska tillvägagångssätt optimerar processen och påskyndar införandet, vilket säkerställer att din organisation aldrig hoppar över ett slag.

Treadstone 71:s interimschef för underrättelseledarskap är mer än en tillfällig lösning; det är en strategisk fördel. Omfamna smidighet, främja spetskompetens och säkerställa kontinuerlig tillväxt med Treadstone 71. Tillsammans kommer vi att förvandla övergångar till triumfer och forma framtiden för din cyber- och hotintelligens.

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!