331-999-0071

Intelligenshandel och kognitiv krigföring

Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp

"Cyberhot är mer sofistikerade och målinriktade, och organisationer måste ligga före kurvan för att skydda sina tillgångar, rykte och förtroende. Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp erbjuder ett omfattande, praktiskt och praktiskt tillvägagångssätt för att bädda in handlingsbar cyberintelligens på kärnan i din säkerhetsverksamhet. Du kommer att vilja investera i dessa tjänster för att mogna dina cybersäkerhetsåtgärder från reaktiva till proaktiva, och utrusta ditt team med expertis att förutse och neutralisera hot innan de förverkligas. Treadstone 71 bootcamp är inte bara en utbildning program men en viktig strategisk investering i att bygga en motståndskraftig, informerad och smidig organisation som kan stå emot morgondagens cyberutmaningar."

Treadstone 71:s Cyber ​​Intelligence Integration Workshops erbjuder en omfattande utbildningslösning som driver organisationer genom en mognadsmodell från grundläggande förståelse till avancerad tillämpning och integration av cyberintelligens. Vår metodiska metod, inspirerad av militärens "kryp, gå, spring" metodik, är noggrant utformad för att säkerställa en sömlös övergång i varje steg av inlärningsprocessen.

Varför behöver vi dessa tjänster?

Du behöver dessa tjänster eftersom hoten som din organisation står inför inte är statiska; de är dynamiska, avancerade och allt mer lömska. Defensiva åtgärder och traditionell IT-säkerhet räcker inte längre för att försvara sig mot dessa hot. Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp övergår ditt team från att vara reaktivt – reagera på incidenter efter att de inträffat – till att vara proaktiva, med förmågan att förutse hot och agera förebyggande. Genom att investera i dessa tjänster ger din organisation den strategiska framsynen av cyberintelligens, vilket stärker ditt försvar och säkerställer kontinuitet i verksamheten inför cybermotgångar. Vårt program handlar inte bara om att skydda data; det handlar om att bevara din konkurrensfördel, upprätthålla operativ integritet och upprätthålla dina åtaganden gentemot intressenter när cyberrisker kan undergräva själva grunden för ditt företag.

Kombinerat med Treadstone 71 Cyber ​​Intelligence Capability Maturity Model

Genomsökningsfas: Bygger grunder: Vi börjar med en bedömning före workshopen, som mäter organisationens ställning för cybersäkerhet och intelligens. En orientering introducerar deltagarna till cyberhotslandskapet, och gör dem bekanta med de väsentliga verktygen för cyberintelligens. Interaktiva sessioner bryter ner cyberintelligens livscykel, och betonar betydelsen av att integrera dessa insikter i organisatoriska processer.

Walk Phase: Enhancing Skills Mellanstadiet i workshopserien fokuserar på praktisk tillämpning. Deltagarna fördjupar sig i scenariobaserade övningar och använder bordsövningar för att navigera och tillämpa cyberintelligens på simulerade säkerhetsprotokoll. Vi arbetar med kunder för att etablera kommunikationskanaler och finjustera flödet av intelligens inom organisationen. Workshops övergår nu till en mer samarbetsmiljö, där rollspelsövningar på flera avdelningar illustrerar de praktiska aspekterna av cyberintelligensintegration.

Run Phase: Achieving Mastery I den avancerade fasen tillämpar deltagarna sina färdigheter i komplexa simuleringar i realtid, konfronterar och motverkar cyberhot med intelligensdrivna strategier. Avancerade kommunikationsprotokoll säkerställer snabb spridning av intelligens, medan strategisk processintegration cementerar rollen som cyberintelligens i alla relevanta organisatoriska processer. I detta sista skede ger workshoparna en djup förståelse för operativa intelligenstillämpningar, vilket förstärker en adaptiv och lyhörd säkerhetsställning.

Post-Workshop-strategi och utvärdering Efter att ha genomfört den intensiva utbildningen presenterar vi organisationer med en detaljerad handlingsplan för att integrera cyberintelligens i deras dagliga verksamhet och beslutsprocesser. Vi samarbetar med kunder för att schemalägga regelbundna uppföljningssessioner för att förfina dessa integrationsstrategier, för att säkerställa att de anpassar sig till det ständigt föränderliga hotbilden. Workshopernas framgång utvärderas genom omfattande efteråtgärdsrapporter och prestationsmått, som kvantifierar avkastningen på investeringen och den förbättrade säkerhetsställningen.

Att säkerställa handlingsbara resultat Under hela workshopserien fokuserar vi på att översätta cyberintelligensinsikter till konkreta säkerhetsåtgärder. Oavsett om vi uppdaterar brandväggar som svar på ett framväxande hot mot skadlig programvara eller utbildar personal för att motverka en sofistikerad nätfiskekampanj, förbereder vi organisationer att svara med precision och smidighet.

Treadstone 71:s Cyber ​​Intelligence Integration Workshops förbättrar snabbt ditt program för att beväpna organisationer med kunskap och förmåga att omvandla intelligensinsikter till effektiva säkerhetsåtgärder genom att ta upp vem, vad, var, när, varför och hur. Våra workshops är mer än bara en lärandeupplevelse – de investerar i organisationens framtid för cybersäkerhet.

Kontakta oss för mer information

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!