331-999-0071

Tyst anställning
Bygg interna kompetenser
Utbildning för snabb cyberintelligens

  • Upp- och omkompetensinitiativ - Treadstone 71 gör det möjligt för organisationer att identifiera kompetensluckor och ge riktad utbildning genom sina avancerade visualiseringsverktyg och utbildningsmoduler, inklusive interaktiva tidslinjer och dynamiska diagram som övervakar anställdas framsteg och kompetensutveckling, vilket hjälper organisationer att bättre planera och implementera interna mobilitets- och utvecklingsprogram.

Strategisk personalplanering

Vi anpassar programmet för att övervaka och analysera personalstyrkans kapacitet och behov. Organisationer planerar strategiskt interna talangdistribuering och utveckling baserat på dataanalys i realtid, i linje med verksamhetens växande behov.

Förbättrad intern rörlighet

Treadstone 71 hjälper organisationer att underlätta intern rörlighet. Vi hjälper dig att använda din befintliga talang och fyller roller internt med medarbetare som har skaffat sig nya cyberintelligenskunskaper eller kompetenser genom plattformens utbildningsfunktioner.

Analytiskt beslutsfattande

Vi hjälper till att simulera hypotetiska scenarier baserade på verklig data för att stödja strategiska beslut angående talanghantering. Organisationer kan bedöma potentiella resultat av interna drag och utvecklingsinitiativ innan de implementeras, för att säkerställa att rätt talang utvecklas och mobiliseras för att möta nuvarande och framtida behov.

Estimativ analys - prognoser

Med hjälp av estimeringsanalys hjälper Treadstone 71 att förutsäga framtida branschtrender och motsvarande kompetens i efterfrågan. Framsynen gör det möjligt för organisationer att proaktivt utbilda anställda inom dessa områden, vilket säkerställer att personalen är förberedd och kapabel att utvecklas med marknadsförändringar.

Kompetensramar

Treadstone 71 tillåter organisationer att jämföra sina interna talangutvecklingsprogram mot industristandarder genom att införliva extern intelligens om kompetensramverk från olika branscher.

Förbättrade kommunikationskanaler

Vi skapar anpassningsbara instrumentpaneler som fungerar som kommunikationsnav, där chefer och medarbetare kan diskutera karriärambitioner, utbildningsbehov och möjligheter till tillväxt.

Etisk AI och Bias Reduction

Genom att införliva etiska AI-praxis, säkerställer Treadstone 71 att de interna rekryteringsprocesserna är fria från fördomar, vilket främjar rättvisa i personalutveckling och möjligheter till rörlighet.

Talent Pool Analytics

Vi hjälper dig att analysera och kategorisera den befintliga talangpoolen för att identifiera dolda kompetenser och potentiella ledare inom organisationen.

Analys av kompetensgap

Genom att kontinuerligt övervaka kompetensnivåerna och utbildningsresultaten inom organisationen kan Treadstone 71 tillhandahålla realtidsrapporter om kompetensluckor.

Anpassat lärande och utveckling

Med hjälp av våra tränings- och simuleringsfunktioner skapar Treadstone 71 skräddarsydda inlärningsmoduler skräddarsydda för arbetsstyrkans specifika behov.

Strategisk arbetskraftsprognoser

Vi hjälper dig att integrera historisk data och uppskattningsmodeller för att förutsäga framtida arbetskraftsbehov baserat på affärstillväxtscenarier.

Att använda de sofistikerade funktionerna hos Treadstone 71 förbättrar inte bara tysta anställningsstrategier utan förändrar också hur organisationer hanterar, utvecklar och behåller sin interna talang på ett säkert och effektivt sätt. Engagera oss nu för att komma igång.

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!