331-999-0071

STEMPLES Plus

Strategic Analysis with STEMPLES

STEMPLES Plus-analys inkluderar sociala, tekniska, ekonomiska, militära, politiska, juridiska/lagstiftande, utbildning och säkerhet. Pluset representerar möjliga indikatorer på förändring inklusive demografi, religion och potentiellt psykologiska aspekter av mållandet.

Treadstone 71 använder ramverket STEMPLES Plus tillsammans med Hofstede Principles and Indicators of Change som ett analytiskt verktyg som används för att identifiera nyckelfaktorer för förändring i målländernas strategiska miljö.

Vi mäter och analyserar repeterbara indikatorer på förändringar som kan leda till negativ cyberaktivitet mot våra kunder.

Rikta in fiendens nationalstater när de direkt och indirekt relaterar till deras potential att bygga, stödja och genomföra cyberkrigföringsåtgärder och -operationer. STEMPLES Plus undervisas i våra träningsklasser och används i våra bedömningar, analyser, rapportering och underrättelseprogram.

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!