331-999-0071

Intelligenshandel och kognitiv krigföring

Vad erbjuder Treadstone 71 till underrättelseorganisationer?

Treadstone 71 är specialiserat på cyberunderrättelsetjänster, strategisk programutveckling och utbildning. Vårt erbjudande är heltäckande och är en tillgång för militär underrättelsetjänst och statliga myndigheter på olika sätt:

Cyber ​​Intelligence Expertis

 1. Advanced OSINT Collection: Treadstone 71 utmärker sig när det gäller att samla in intelligens med öppen källkod från ytan på webben och darknet-källor. Advanced OSINT Collection är särskilt fördelaktigt för byråer som vill samla oklassificerad men ändå känslig information om motståndare.
 2. Riktad analys: De erbjuder detaljerad, högkvalitativ analytisk rapportering, vilket är ovärderligt för att fatta databaserade beslut i en statlig miljö.
 3. Hottillskrivning: Treadstone 71-funktionerna sträcker sig till att identifiera och tillskriva cyberhot, vilket ger en konkurrensfördel för myndigheter som står inför statliga eller icke-statliga aktörer.

Stöd på taktisk och strategisk nivå

 1. Actionable Intelligence: Att tillhandahålla handlingsbar underrättelsetjänst gör det möjligt för militära och statliga organ att verka proaktivt snarare än reaktivt, vilket sparar resurser och ökar effektiviteten.
 2. Multi-Stream Data Integration: Treadstone 71 är skicklig på att integrera data från olika strömmar, vilket gör intelligensen heltäckande och robust, kritisk för militära operationer och nationell säkerhet.
 3. Engagemang för intressenter: Våra tjänster inkluderar att arbeta med interna och externa intressenter som brottsbekämpning och att stärka underrättelseramverket.

Kunskaps- och kapacitetsuppbyggnad

 1. Utbildningsmoduler: Med utbildning i cyberintelligens livscykel, online-inriktning och andra relevanta områden, utvecklar Treadstone 71 befintlig myndighetspersonal.
 2. Strategisk planering: Treadstones 71 års erfarenhet av underrättelsestrategisk planering och programutveckling hjälper byråer att bygga eller se över underrättelseverksamheten från grunden.
 3. Styrning och policypåverkan: Myndigheter lär sig bästa praxis för datastyrning, vilket blir allt viktigare med tanke på de stora datamängder som militära och statliga organisationer ofta hanterar.

Riskreducering

 1. Tidskänsliga operationer: Fokus på att leverera underrättelser i rätt tid minskar sårbarheten, vilket är särskilt viktigt för nationella säkerhetsoperationer.
 2. Kostnadseffektivitet: Att använda Treadstone 71:s tjänster leder till effektivare drift, vilket potentiellt sparar miljoner som annars spenderas på att mildra cyberhot och attacker.

Anpassningsförmåga och framtidssäkring

 1. Innovation: De fokuserar på att utveckla innovativa färdigheter och kapaciteter för att hjälpa militära och statliga myndigheter att ligga före motståndare i det snabbt föränderliga cyberlandskapet.
 2. Estimativ analys: Att gå från en reaktiv till en prognostiserad hållning ger byråer den fördel de behöver för att förhindra potentiella hot.
 3. Traditional Intelligence Fusion: De använder traditionella intelligenshantverk och anpassar dem till internet, vilket gör våra metoder mer holistiska.

Treadstone 71:s tjänster är en heltäckande lösning för militära och statliga myndigheter som vill stärka klienternas cyberintelligenskapacitet, öka intressenternas engagemang och effektivisera operativ effektivitet.

Domänen för kognitiv krigföring

Kognitiv krigföring påverkar motståndarnas tankeprocesser, känslor och beslutsfattande förmåga. Det är ett fält under utveckling som integrerar psykologiska operationer, cyberkapacitet och andra former av informationskrigföring. Här är anledningen till att Treadstone 71:s tjänster inom detta område ligger långt bortom andra marknadserbjudanden:

Multidisciplinärt förhållningssätt

 1. Holistisk integration: Till skillnad från företag som enbart specialiserar sig på cyberkapacitet eller psykologiska operationer, integrerar Treadstone 71:s kognitiva krigföringstjänster cyberintelligens, psykologiska strategier och påverkansoperationer. Denna multidisciplinära strategi säkerställer en mer sammanhållen och effektiv strategi.
 2. Kombination av traditionella och cybertekniker: Genom att kombinera traditionella intelligensmetoder med moderna cyberverktyg ger de en fullspektrumlösning som ofta saknas i andra marknadserbjudanden.

Kompetensdjup

 1. Domänspecialister: Med tanke på vår specialisering inom kognitiv krigföring, inklusive desinformationskampanjer och mediamanipulation, erbjuder Treadstone 71 expertis som inte är vanligt förekommande hos andra leverantörer.
 2. Banbrytande träning: Treadstone 71-träningsprogram är robusta och täcker in hur man gör, etiska implikationer och psykologiska principer som ligger bakom kognitiva krigföringsstrategier.

Anpassning och skalbarhet

 1. Adaptiva lösningar: Treadstone 71-tjänster är inte enstaka för alla utan anpassade efter kundens specifika behov och operativa omfattningar, vilket är särskilt användbart för nyanserade militär- och underrättelseoperationer.
 2. Resursflexibilitet: Möjligheten att skala lösningar gör dem till lämpliga partners för storskalig statlig verksamhet och mindre, smidigare uppgifter.

Snabbhet och lyhördhet

 1. Snabb kapacitetsuppbyggnad: Fokus på att snabbt bygga effektiva och effektiva intelligenskapaciteter ger byråer ett välbehövligt försprång inom den snabba domänen av kognitiv krigföring.
 2. Tidskritiska operationer: I en domän där realtidsintelligens och snabbt beslutsfattande är avgörande, skiljer betoningen på snabb leverans dem åt.

Trovärdighet och samarbete

 1. Engagemang för intressenter: Treadstone 71-strategin involverar ofta nära samarbete med interna och externa intressenter, inklusive brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter, för att säkerställa ett heltäckande tillvägagångssätt.
 2. Actionable Intelligence: Våra resultat är inte bara akademiska utan designade för att vara handlingsbara, vilket ökar kundens trovärdighet och användbarhet.

Framtidsorienterad

 1. Innovativa tekniker: Treadstone 71:s engagemang för innovation säkerställer att kunder alltid ligger före motståndare inom ett snabbt utvecklande område.
 2. Prognosanalys: Våra möjligheter sträcker sig bortom nuvarande verksamhet till uppskattningsanalys, förbereder organisationer för framtida hot.

Treadstone 71 utmärker sig som marknadsledare inom detta intrikata och mycket specialiserade område genom att erbjuda en omfattande, anpassningsbar och framtidsinriktad svit av tjänster inom kognitiv krigföring.

Kontakta Treastone 71

Kontakta Treadstone 71 idag. Lär dig mer om våra erbjudanden för målinriktad motståndsanalys, utbildning i kognitiv krigföring och intelligenshandel.

Kontakta oss idag!